НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад)

/Files/images/ласкаво2.jpg/Files/images/foto/1_dzvonik/школа.jpg

ГЕРБ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

/Files/images/герб школы - копия.jpg

/Files/images/169.gif

Гімн НВК

Слова випускниці Зої Герус

Осінній подих овіває
Квітки в букетах школярів
Дзвоник голосно лунає
І сяють очі вчителів
Ведуть вони нас по стежинах
В державу мудрості і знать
Ми в школі наче у родині
Школа є краща скажем без вагань

Приспів Незабутні роки провели ми у школі
Тут і друзів знайшли і зустріли любов
За яскраві зірки ми подякуєм долі
Зі своїми дітьми ми повернемось знов

Рушниками стелиться дорога
Із подвір'я школи в майбуття
Переступлять восени пороги
Ті, що йдуть за нами в життя
Пролетять роки немов лелеки
Рознесуть по світу дружній клас
Часом буде у житті не легко
Не здаватись вчила школа нас


ПриспівНезабутні роки провели ми у школі
Тут і друзів знайшли і зустріли любов
За яскраві зірки ми подякуєм долі
Зі своїми дітьми ми повернемось знов

/Files/images/169.gif

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ:

У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання.

3 1 грудня 2011 року в школі відкриті класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання

У 2013 /2014 н. р.:
Загальна кількість класів - 23;
Загальна кількість учнів -480 .

Серед них:

1 - 4 кл. - 8 класів;
5 - 9 кл. - 10 класів;
10 - 12 кл. - 5 класів, серед яких 10-Б, 11-Б, 12 класи з вечірньою (заочною) формою навчання.

У навчальному закладі функціонує група дошкільного підрозділу, яку відвідують 29 вихованців.

У закладі працює 39 педагоги.

спеціалістів з вищою категорією - 21,
спеціалістів з першою категорією -10 ,
спеціалістів з другою категорією -4 ,
спеціалістів - 3
бакалавр - 1

Працівники НВК мають педагогічні звання:

"Старший вчитель" - 8,
"Вчитель-методист -1

Досягнення вихованців.

Результати ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

З трудового навчання: ІІІ місце Курган Анна, 8-Б клас (учитель Лісовина Н.Л., спеціаліст першої категорії ).

З російської мови та літератури: ІІІ місце Єгорова Тетяна, 11-А клас (учитель Іващенко Л.М., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель).

Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

З хімії:

І місце Єрохін Б., 7-А кл.

ІІ місце Онікієнко І. 9 кл.

III місце Чепеленко Ю. 8-А кл., Курган А. 8-Б кл.

З історії:

І місце Колісник В., 11-А кл., Онікієнко І. 9 кл.

ІІ місце Єгорова Т., 10-А кл., Чепеленко Ю. 8-А кл.

ІІІ місце Поляк В. 8-Б кл., Курган А. 8-Б кл., Зайцева А. 10 кл.

З математики:

І місце Таран А. 11-Б кл.

ІІ місце Паламарчук В., 7-А кл.

З трудового навчання:

І місце Курган А. 8-Б кл., Зайцева А. 10 кл.

II місце Кліщ І. 9кл., Онацький О. 10 кл.

З фізики:

І місце Колонтаєвська Ю. 11-Б кл.

ІІ місце Єгорова Т. 11-А кл.

З географії:

І місце Колісник В. 11-А кл.

ІІ місце Єгорова Т. 11-А кл.

ІII місце Курган А. 8-Б кл.

З інформатики:

ІІІ місце Онацький О. 10 кл., Олександренко П. 9 кл.

З інформаційних технологій:

І місце Дмітрієв К. 11-Б кл.

ІІІ місце Онацький О. 10 кл.,

З біології:

II місце Козачок А. 10 кл., Варжеленко В. 10 кл.

ІІІ місце Людоговська О. 10 кл., Краснова А. 8-А кл.

З української мови і літератури:

ІІ місце Лашина А. 10 кл.

III місце Єгорова Т. 11-А кл., Онікієнко І. 9 кл.

З англійської мови:

І місце Онікієнко І. 9 кл.

II місце Колісник В. 11-А кл., Людоговська О. 10 кл.

З астрономії:

ІІІ місце Трегубов В. 11-Б кл.

З педагогіки і психології:

І місце Колісник В. 11-А кл.

З правознавства:

III місце Єгорова Т. 11-А кл., Колонтаєвська Ю. 11-Б кл.

З російської мови та літератури:

II місце Єгорова Т. 11-А кл.,

III місце Колісник В. 11-А кл.

Учасники МАН:

- Варжеленко Валерія (10-А клас). Тема: «Способи словотворення в сучасному українському молодіжному жарґоні».

Турніри.

У 2012/2013 навчальному році команди навчально-виховного комплексу здобули перемогу (I місце) у семи турнірах із восьми, учні закладу ввійшли до складу збірних команд району для участі в обласних етапах у семи турнірах, а з фізики - і на Всеукраїнському етапі.

Учні закладу – неодноразові переможці районних та обласних змагань. У минулому році учні брали участь у таких районних змаганнях:

Малі олімпійські ігри (3-4 класи – 3 місце, 5-6 класи- 3 місце, 7-8 класи – 2 місце), «Старти надій» (7 класи - 2 місце), «Козацький гарт» (6 класи - 1 місце), «Шкіряний м’яч» (4-5 класи - 2 місце, 6 класи – 2 місце), змагання з баскетболу (9-8 класи - 1 місце), змагання з міні - футболу (5-6 класи - 3 місце), змагання з легкоатлетичного чотириборства (7-8 класи – 2 місце, 3-4 класи - 3 місце), змагання з баскетболу (10-11 класи - 2 місце).

/Files/images/169.gif

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА:

Язык обучения - украинский.

С 1 декабря 2011 года в школе открыты классы (группы) с вечерней (заочною) формой обучения
У 2013 /2014 у. г.:
Общее количество классов - 23;
Общее количество учеников -480 .

Среди них:

1 - 4 кл. - 8 классов;
5 - 9 кл. - 10 классов;
10 - 12 кл. - 5 классов, среди которых 10-Б, 11-Б, 12 классы с вечерней (заочною) формой обучения.

В учебно-воспитательном комплексе функционирует группа дошкольного подразделения, которая насчитывает 29 воспитанников.

В УВК работает 39 педагога.

специалистов с высшей категорией - 21,
специалистов с первой категорией -10 ,
специалистов со второй категорией -4 ,
специалистов - 3
бакалавр - 1

Педагоги УВК имеют звания:

"Старший учитель" - 8,
"Учитель-методист" - 1

Достижения воспитанников.

Результаты II этапа Всеукраинских олимпиад с базовых дисциплин :

по трудовому обучению: ІІІ місто Курган Анна, 8-Б класс

по русскому языку и литературе: ІІІ место Егорова Татьяна, 11-А класс

Результаты ІІ етапа Всеукраинских олимпиад с базових дисциплин:

С химии: І место Єрохин Б., 7-А кл.

ІІ место Оникиенко И. 9 кл.

III место Чепеленко Ю. 8-А кл., Курган А. 8-Б кл.

С истории: І место Колесник В., 11-А кл., Оникиенко И. 9 кл.

ІІ место Егорова Т., 11-А кл., Чепеленко Ю. 8-А кл.

ІІІ место Поляк В. 8-Б кл., Курган А. 8-Б кл., Зайцева А. 10 кл.

С математики:

І место Таран А. 11-Б кл.

ІІ место Паламарчук В., 7-А кл.

С трудового обучения:

І место Курган А. 8-Б кл., Зайцева А. 10 кл.

II место Клищ И. 9 кл., Онацкий А. 10 кл.

С физыки: І место Колонтаевская Ю. 11-Б кл.

ІІ место Егорова Т. 11-А кл.

С географии: І место Колесник В. 11-А кл.

ІІ место Егорова Т. 11-А кл.

ІII место Курган А. 8-Б кл.

С информатики:

ІІІ место Онацкий А. 10 кл., Александренко П. 9 кл.

С информационниых технологий:

І место Дмитриев К. 11-Б кл.

ІІІ место Онацкий А. 10 кл.,

С биологии: II место Козачок А. 10 кл., Варжеленко В. 10 кл.

ІІІ место Людоговская О. 10 кл., Краснова А. 8-А кл.

С украинского языка и литературы:

ІІ место Лашина А. 10 кл.

III место Егорова Т. 11-А кл., Оникиенко И. 9 кл.

С английского языка:

І место Оникиенко И. 9 кл.

II место Колесник В. 11-А кл., Людоговская О. 10 кл.

С астрономии: ІІІ место Трегубов В. 11-Б кл.

С педагогики и психологии:

І место Колесник В. 11-А кл.

С правознавства: III место Егорова Т. 11-А кл., Колонтаевская Ю. 11-Б кл.

С российского язика и литературы:

II место Егорова Т. 11-А кл.,

III место Колесник В. 11-А кл.

Учасники МАН:

- Варжеленко Валерия (10-А класс). Тема: «Способы словотворения в современном украинском молодежном жаргоне».

В 2012/2013 учебном году команды учебно-воспитательного комплекса одержали победу (I место) у семи турнирах из восьми, ученики учереждения вошли в состав зборных команд района для участия в обласных этапах у семи турнирах, а с физики - и на Всеукраинском этапе.

Ученики учереждения – неоднократные победители районных и областных соревнований. В прошлом году ученики участвовали в таких районных соревнованиях:

Малые олимпийские игры (3-4 классы – 3 место, 5-6 классы- 3 место, 7-8 классы – 2 место), «Старты надежд» (7 классы - 2 место), «Козацкий гарт» (6 классы - 1 место), «Кожаный мяч» (4-5 классы - 2 место, 6 классы – 2 место), соревнования с баскетбола (9-8 классы - 1 место), соревнования с мини - футбола (5-6 классы - 3 место), зсоревнования с легкоатлетического четыреборства (7-8 классы – 2 место, 3-4 классы - 3 место), соревнование с баскетбола (10-11 классы - 2 место).

Новини

Календар

Попередня Серпень 2014 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031